PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS DARBINIEKU KANDIDĀTIEM

LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu apstrādi, LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA  vēlas Jums palīdzēt saprast, kā tiek apstrādāti personas dati un kādas ar personas datu aizsardzību saistītas tiesības Jums ir pieejamas.

Mēs lūdzam Jūs sniegt mums tikai atbilstošu un derīgu informāciju, kā arī nesniegt personas datus, kas tiek uzskatīti par sensitīviem (piemēram, informāciju par Jūsu veselības stāvokli vai politiskajiem uzskatiem), un citus personas datus, kas nav nepieciešami, lai novērtētu Jūsu atbilstību noteiktam amatam un iespējamām darba tiesiskajām attiecībām.

LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA  kontaktinformācija

LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA

Reģistrācijas Nr. 42103021545

Korespondences adrese: Turaidas iela 24, Liepāja, LV-3414, Latvija

Tālrunis: +371 634 07 414

E-pasts: [email protected]

Personas datu apstrādes apmērs un nolūki

Kandidātu atlases un Jūsu pieteikuma izvērtēšanas laikā mēs apstrādājam šādus personas datus:

–     kontaktinformāciju un identifikācijas datus – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e‑pasta adresi;

–     informāciju par kvalifikāciju – izglītību, iegūto kvalifikāciju, papildu apmācībām (pabeigtām apmācībām, iegūtiem sertifikātiem), valodu zināšanām, zināšanām par tehnoloģijām (IT) un citām prasmēm, kā arī citu informāciju, kas sniegta izglītību apliecinošos dokumentos;

–     informāciju par darba pieredzi – iepriekšējo nodarbinātību, nodarbinātības ilgumu, amatu, pienākumiem un (vai) sasniegumiem;

–     rekomendācijas un darba devēja atsauksmes – rekomendācijā iekļautos personas datus, kontaktinformāciju;

–     atlases novērtējuma datus – intervijas kopsavilkumu, personas (-u), kura veic atlasi, viedokli, pārbaudījumu rezultātus.

Personas datu apstrādes likumība

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz:

–     mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, lai analizētu un administrētu darbā pieņemšanas procesu;

–     Jūsu piekrišanu, tas ir, pieņemot, ka piekrišana saņemt informāciju par citām mūsu atvērtajām pozīcijām nākotnē, saņemta rakstveidā.

Ja mēs saņemam informāciju par Jūsu pieteikumu no personāla atlases aģentūrām, darba meklēšanas vietnēm, karjeras sociālās tīklošanas vietnēm un (vai) citiem darba meklēšanas pakalpojumu sniedzējiem, mēs pieņemam, ka esat saņēmis visu nepieciešamo informāciju par savu personas datu apstrādi un devis piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus, kas ietver arī tiesības nodot Jūsu personas datus mums.

Personas datu nodošana

Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

–     kuras palīdz mums veikt kandidātu atlasi, tostarp kandidātu novērtējumu; šādas personas var būt personāla atlases un (vai) novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji;

–     kuras mums palīdz, veicot iekšējo administrēšanu; šādas personas var būt datu bāzu programmatūras nodrošinātāji, datu bāzu uzturētāji, datu centru darbības nodrošinātāji, hostinga un mākoņu pakalpojumu sniedzēji;

–     citiem grupas uzņēmumiem (tai skaitā, UAB Scandagra Management Services, kā arī citiem uzņēmumiem, kas norādīti tīmekļa vietnē http://scandagra.com/), kas saskaņā ar mūsu grupas procedūrām ir iesaistīti augstākā līmeņa vadītāju amata novērtēšanas procesos un (vai) karjeras lēmumu pieņemšanā;

–     atbildīgajām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, policijai, citām tiesībaizsardzības iestādēm vai uzraudzības iestādēm, bet tikai pēc pieprasījuma un tikai tad, ja to paredz piemērojamie tiesību akti vai saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Ja Jūsu pieteikums netiks izvēlēts turpmākajiem atlases posmiem, mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā vienu gadu pēc tā finanšu gada beigām, kad tika noslēgts atlases process.

Ja Jūs tikāt uzaicināts uz nākamo atlases posmu (piemēram, piedalījāties darba intervijā) vai iesniedzāt savu piekrišanu par to, ka Jūsu dati tiek saglabāti, lai kandidētu uz turpmāk pieejamajām vakancēm, mēs saglabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad tika pabeigta atlase, vai no brīža, kad Jūs devāt savu piekrišanu.

Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir:

–     tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem personas datiem;

–     tiesības tos labot;

–     tiesības tos dzēst;

–     tiesības ierobežot personas datu apstrādi;

–     tiesības uz personas datu pārnesamību;

–     tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;

–     tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Informējam, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies)! Vairāk informācijas

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close