PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS KLIENTIEM

LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA rūpējas par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu. Lai nodrošinātu Jūsu personas datu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu apstrādi, LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA vēlas Jums palīdzēt saprast, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati un kādas ar personas datu aizsardzību saistītas tiesības jums ir pieejamas.

Šis privātuma paziņojums apraksta to, kā tiek apstrādāti LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” potenciālo un esošo klientu un (vai) citu partneru, kuri plāno izmantot vai izmanto preces un pakalpojumus, ko piedāvā LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER”, personas dati.

LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA kontaktinformācija

LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA

Reģistrācijas Nr. 42103021545

Korespondences adrese: Turaidas iela 24, Liepāja, LV-3414, Latvija

Tālrunis: +371 634 07 414

E-pasts: [email protected]

Personas datu apstrādes apmērs un nolūki

Preču un (vai) pakalpojumu līgumu noslēgšana un pienācīga izpilde:

amats, vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts, personas kods vai cits identifikācijas numurs, maksājuma konta numurs, bankas nosaukums un kods, automašīnas valsts reģistrācijas numurs.

Personas datu apstrādes likumība

Personas dati tiek apstrādāti:

–     lai noslēgtu un (vai) izpildītu līgumu;

–     lai nodrošinātu LSEZ sabiedrība “BALTIC TRANSSHIPMENT CENTER” SIA tiesisko (leģitīmo) interešu ievērošanu (attiecību saglabāšana, krāpšanas novēršana).

Personas datu nodošana

Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām mēs varam nodot Jūsu personas datus šādām datu saņēmēju kategorijām:

–     datu centru un mākoņu pakalpojumu sniedzējiem;

–     programmatūras nodrošinātājiem un uzturēšanas personālam;

–     parādu piedziņas uzņēmumiem;

–     atbildīgajām valsts iestādēm.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati, kas tiek apstrādāti klientu attiecību pārvaldības nolūkā, tiek iznīcināti trīs gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad attiecības ir izbeigušās.

Personas dati, kas apstrādāti, lai noslēgtu un izpildītu preču un (vai) pakalpojumu līgumus, tiek iznīcināti desmit gadus pēc tā finanšu gada beigām, kad ir izbeigts līgums.

Visos gadījumos personas datus glabā ne ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kam tie iegūti.

Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir:

–     tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem personas datiem;

–     tiesības tos labot;

–     tiesības tos dzēst;

–     tiesības ierobežot datu apstrādi;

–     tiesības uz personas datu pārnesamību;

–     tiesības iebilst pret personas datu apstrādi;

–     tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Informējam, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies)! Vairāk informācijas

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close